Waarom counseling?

Er zijn periodes in ons leven waarin we voluit leven en weten dat we op de goede weg zitten. Er zijn ook periodes dat we twijfelen en het gevoel hebben de weg kwijt te zijn. In zulke situaties lijkt het alsof onze oude manier om de uitdagingen van het leven tegemoet te treden, tekort schiet. Vaak hebben we ons in het verleden door onze omgeving gedwongen gevoeld ons op een bepaalde manier te gedragen. Daardoor kunnen we geleidelijk aan het contact verloren hebben met belangrijke aspecten van onszelf die in die omgeving niet schenen te passen.

Misschien hebben we ons afgesloten voor onze gevoeligheid en kwetsbaarheid, voor verdriet en boosheid, voor onze kracht of de ervaring van liefde.

Gevoelens van frustratie, neerslachtigheid en angst kunnen signalen zijn dat er iets ontbreekt in ons leven of dat er iets moet veranderen. Het kan zijn dat de kwaliteiten in onszelf die we tot nu toe hebben verwaarloosd, op onze deur kloppen om weer binnengelaten te worden en hun plek in te nemen.

Het proces van groei en ontwikkeling is vaak het ons herinneren wat we weggestopt en vergeten hebben van onszelf. En dit is een helende ervaring. Wanneer we onze eigen waarheid opnieuw ontdekken en beginnen uit te spreken, zullen we ook onze potentiƫle mogelijkheden kunnen herontdekken. Dit maakt het mogelijk creatief op uitdagingen te reageren en meer bewust richting te geven aan ons leven.

Werkelijk gehoord worden

Ieder van ons heeft zijn eigen wijsheid in zich. Helaas gaat deze wijsheid vaak verloren in het koor van stemmen en invloeden dat van buiten op ons afkomt zoals van ouders, leraren, echtgenoot of echtgenote, of van de werkomgeving. Het kan dan zijn dat we hulp nodig hebben om weer met de eigen wijsheid in contact te komen. Werkelijk gehoord te worden door iemand anders helpt ons, onszelf weer te kunnen horen. En in het luisteren naar onszelf kunnen we komen tot een diepere ervaring en een dieper begrip van ons innerlijke leven. Zo kunnen we beginnen de kracht en de rijkdom van de creativiteit die in ons is, vrij te maken. Dit is het doel van counseling.

Over mij

Naast mijn universitaire opleiding tot psycholoog bij de vakgroep klinische psychologie in Groningen (1984) heb ik in 1992 de opleiding tot Psychosynthese therapeut afgerond bij het Instituut voor Psychosynthese. Binnen dit kader integreer ik diverse andere methoden in mijn werk, zoals Cognitieve Therapie, Hypnotherapie, Mindfulness, Acceptance Commitment Therapie, EMDR, EFT en Energy Psychology. Verder heb ik diverse trainingsroutes gevolgd op het gebied van complementaire zorg. In 2008 heb ik nog het Europees Certificaat Psychotherapie behaald, onder welke vlag ik overigens niet meer werk.

Sinds vele jaren werk ik met veel voldoening in mijn eigen praktijk, ben getrouwd en vader van twee volwassen kinderen.

Beroepsorganisaties

Na vele jaren lidmaatschap van zowel het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) als het NVPA (beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) beperk ik me nu tot alleen het lidmaatschap van het NVPA en de koepelorganisatie RBCZ.

Maak een afspraak