Wat is Psychosynthese therapie?

Psychosynthese ontstond in 1910 toen de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli zich niet meer kon verenigen met het mensbeeld van de psychoanalyse. Hoewel Assagioli een collega was van Sigmund Freud en C.G. Jung en een vroege pionier van de psychoanalyse was in Italië, zag hij dat de psychoanalyse de gezondere en ‘hogere’ aspecten van de menselijke natuur verwaarloosde. Hij zocht niet alleen naar ‘psycho-analyse’, maar naar ‘psycho-synthese’ – een begrip van hoe de psyche heel wordt.

Psychosynthese is in feite gewoon een naam voor het proces van psychologische groei – de integratie van voorheen afzonderlijke elementen in een meer omvattende eenwording of synthese. Ieder mens heeft een aangeboren drive om zichzelf te ontplooien. We kunnen ervoor kiezen om dit proces bewust te ondersteunen. Hoewel iedereen zelf verantwoordelijk is voor dit proces, weten we niet altijd hoe we dit moeten doen. Om dit aan te pakken, biedt psychosynthese zowel een theorie als praktijk. Zij biedt een raamwerk dat een vollediger begrip mogelijk maakt van onszelf, onze capaciteiten en onze relaties, evenals vaardigheden en technieken, om ons te helpen hiermee effectief en veilig om te gaan.

Onze symptomen vanuit het perspectief van psychosynthese

Psychosynthese ziet onze klachten en symptomen niet zondermeer als slecht, waardoor ze zouden moeten worden geëlimineerd of moeten genezen. Symptomen bevatten veel informatie over wat er op een dieper, innerlijk niveau aan de hand is en kunnen worden gewaardeerd om ons te waarschuwen voor de noodzaak om aandacht te schenken aan ons innerlijke wezen. Het op deze manier onderzoeken van symptomen houdt in dat we ons gaan openstellen voor datgene wat zich aan wil dienen en in het bewust-zijn van onszelf wil worden toegelaten. Deze ontdekking kunnen we vervolgens integreren in ons dagelijks leven.

Waarom werken met een psychosynthese therapeut?

Werken met een psychosynthese therapeut betekent dat er deskundige hulp en ondersteuning beschikbaar is. Dit is niet hetzelfde als praten met een vriend of vriendin, het is veel effectiever. Meestal wordt er geen advies gegeven, maar in plaats daarvan word je een nieuw perspectief aangereikt. Je wordt ondersteund om zelf je eigen begrip en inzicht te vinden met betrekking tot de kwesties die je dwarszitten. Ook leer je nieuwe strategieën om ermee om te gaan.

Vaak is het gemakkelijker om met een professional te praten dan met een vriend of familielid, omdat je therapeut niet persoonlijk bij je situatie betrokken is, onpartijdige empathie en compassie kan bieden en het niet persoonlijk neemt wat je zegt.

Wat maakt psychosynthese anders dan andere therapieën?

Zoals met alle therapieën, ligt het belangrijkste verschil in de kwalitatieve ervaring van de cliënt. Psychosynthese biedt een holistisch kader waarin wordt benadrukt dat het Zelf het verenigende centrum van de psyche is. Dit Zelf is het persoonlijke centrum van identiteit, bewustzijn en wil. Dit heeft een diepgaande invloed op de energetische context van therapie en de interpersoonlijke dynamiek. Dit is zelfs het geval wanneer je als cliënt weinig op hebt met spirituele zaken. In plaats van een techniek of protocol te ervaren, merken cliënten in Psychosynthese dat ze worden ontmoet.

Omdat psychosynthese het hele spectrum van onze ervaring aanpakt – zowel onze hoogten, diepten alsook onze dagelijkse beslommeringen – kunnen de kwesties die de cliënt aan de orde stelt op het juiste niveau worden aangesproken. Een psychosynthese therapeut zal deze niveaus gescheiden weten te houden. Hierdoor wordt de context voor therapie tussen cliënt en therapeut helder. Zodoende kan verandering op een alledaags vormniveau plaatsvinden evenals transformatie op een dieper niveau worden uitgevoerd en geïntegreerd.

Psychosynthese is gespecialiseerd in het aanpassen van verschillende methoden aan de persoon in plaats van de persoon aan de methode. Het niet toepassen van vooraf ingestelde technieken of protocollen op iedereen betekent dat het unieke van elk individu zich organisch kan ontplooien. Het dynamische proces van psychosynthese betekent dat mensen actief ervaren om keuzes voor zichzelf te maken in plaats van advies of interpretatie te krijgen waarop ze al dan niet handelen.

Woorden die vaak worden gebruikt om de kwalitatieve ervaring van psychosynthese te beschrijven, zijn “mild maar krachtig, “aanvaardend en uitdagend”, “stil en houvast biedend”, “subtiel en diepgaand”. Evenals in andere benaderingen wordt er in Psychosynthese gekeken naar zaken als “Wat houdt me tegen, wat blokkeert me, waar gaat mijn pijn over”. Er wordt echter ook gekeken naar vragen als ‘Wat wil er in mij te voorschijn komen, waartoe voel ik me geroepen”, en “wat wenkt me vooruit?”.

Het spanningsveld tussen wat was, wat is en wat zou kunnen zijn, wordt in psychosynthese sessies dynamisch gehouden. Dit prikkelt cliënten, daagt ze uit en brengt hen in hun kracht.

Je leert als cliënt je eigen proces te volgen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Zo ontwikkel je het vermogen om je proces te omvatten en te respecteren. Door te werken met de integratieve kracht van de Wil (wat niet alleen keuze en vastberadenheid is, maar een bewustwording van de ervaring van het observeren en aansturen van de psyche) beginnen mensen effectief hun persoonlijke en collectieve visie op de wereld te behouden, te verkennen en uit te drukken.

Roberto-Assagioli, grondlegger van Psychosynthese

Roberto Assagioli

Quotes:

“Freud schreef in één van zijn brieven dat hij uitsluitend geïnteresseerd was in de kelder van het menselijk bewustzijn. Psychosynthese is geïnteresseerd in het hele gebouw. Zij probeert een lift te bouwen die een individu toegang geeft tot elk niveau van zijn persoonlijkheid. Ook tot het dakterras vanwaar we naar de sterren kunnen kijken en in de zon kunnen staan”.
~ Roberto Assagioli
(Italiaans psychiater en
grondlegger van Psychosynthese)

“We hebben mensen nodig in ons leven met wie we zo open mogelijk kunnen zijn. Het hebben van echte gesprekken lijkt misschien een eenvoudige, voor de hand liggende suggestie, maar het houdt moed en risico in”
~ Thomas Moore

“Je vindt vrede niet door de omstandigheden van je leven te herschikken, maar door je te realiseren wie je bent op het diepste niveau.”
~ Eckhardt Tolle

Maak een afspraak