Sessies

Je kunt je zowel telefonisch als online aanmelden voor een intake of voor een oriënterend gesprek.
In dit gesprek is er ruimte om je probleem te presenteren en met elkaar kennis te maken. We bepalen samen of, hoe en hoelang we in eerste instantie zullen werken. Gaan we aan het werk, dan betekent dit meestal een regelmatige ontmoeting, wekelijks tot maandelijks voor een sessie van 60 minuten.
Hoeveel sessies er uiteindelijk zullen plaatsvinden hangt af van de onderwerpen die je inbrengt en de diepte waarop er gewerkt wordt. Voor mensen met een concreet probleem dat direct om aandacht vraagt, volstaat vaak een kort tijdsbestek. Een diepergaand proces van zelfonderzoek en ontwikkeling zal doorgaans meer tijd vragen.

Tarieven en Vergoeding

Particulier
Ik hanteer de gebruikelijke tarieven in de gezondheidszorg. Voor een individueel consult van 60 minuten komt dit neer op € 85,00. Er wordt geen omzetbelasting (btw) in rekening gebracht. Afhankelijk van je zorgpolis kom je in aanmerking voor vergoeding van de kosten.
In veel gevallen is vergoeding mogelijk, mits je aanvullend verzekerd bent. Bij aanvullend verzekerde zorg hoef je geen eigen risico te betalen.
LET WEL: Mijn consulten kun je niet declareren als “Psychologische zorg”, maar alleen als “psychosociale zorg”. Ook vallen zaken als niet nagekomen afspraken, coaching en supervisie niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar.

Via de Zorgwijzer kun je zien welke zorgverzekeringen psychosociale zorg vergoeden in 2020. Onder de beroepsvereniging “Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA)” vind je daar de zorgverzekeraars die mij vergoeden. Ook vind je op deze website de premies van de verschillende aanvullende verzekeringen en de hoogte van de vergoeding.

Zakelijk
Soms speelt de problematiek zich met name in de werksfeer af en vergoedt de werkgever de gesprekken. In dit geval geldt een ander tarief.

Klacht- en Tuchtrecht

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent of een klacht hebt over de behandeling die je aan mijn adres volgt (of gevolgd hebt). Mocht dit voorkomen dan betreur ik dat natuurlijk ten zeerste. Ik stel het dan op prijs dat je dit eerst met mij persoonlijk bespreekt. Komen we er samen niet uit, dan wil ik je wijzen op je recht om de klacht te melden bij mijn beroepsorganisatie, de NVPA. Ik ben aangesloten bij een geschillencommissie, het SCAG. Hierdoor kun je als cliënt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Voor meer informatie over het indienen van een klacht kun je terecht bij de NVPA via deze link.